MyAngkasa Emas Medicare

Isikan maklumat di dalam Borang Permohonan di bawah dan kami akan hubungi anda kembali.

MyAngkasa Medicare

Borang Permohonan

Berikut adalah ciri-ciri Program EMAS:

Kadar bayaran pendaftaran adalah sama untuk setiap individu, sama ada lelaki atau wanita, di bawah umur 65 tahun. (Dari Umur 65 hingga 70 tahun dengan deklarasi Kesihatan dan tertakluk kepada kelulusan pengunderait)

Program EMAS menawarkan perlindungan takaful/insurans menyeluruh yang merangkumi:
● Perlindungan 24 jam, di seluruh dunia.
● Kos Takaful/Insurans menarik yang mampu dimiliki oleh semua ahli koperasi dan tanggungan mereka.
● Mudah menyertai Program EMAS kerana pengaturan pengunderaitan berkelompok oleh syarikat takaful/insurans.
● Manfaat bantuan kecemasan luar negara memberikan para ahli ketenangan minda.
● Ahli Muslim ditawarkan perkhidmatan pengurusan pengebumian profesional yang lengkap melalui Program EMAS.
● Kad Ganjaran Pulangan Tunai *Tertakluk kepada terma dan syarat.

Open chat