MyAngkasa Wasiat

Isikan maklumat di dalam Borang Permohonan di bawah dan kami akan hubungi anda kembali.

MyAngkasa Wasiat

Borang Permohonan

WASIAT : ADAKAH ANDA BERSEDIA UNTUK MENINGGALKAN KELUARGA ANDA?

APA ITU WASIAT ?
Dari sudut bahasa : PESANAN
Istilah : Iqrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut Hukum Syarak, selepas dia mati.

DALIL MENGENAI WASIAT
“Sesiapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat, maka dia mati di atas jalan ini dan sunnah. Dia mati dalam keadaan bertaqwa, bersyahadah dan dalam keadaan diampunkan.”
-Riwayat Ibnu Majah-

Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan lagi :
Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud : “Orang yang malang ialah orang yang tidak sempat berwasiat”
-Riwayat Ibnu Majah-

Kandungan Dokumen Wasiat
● Perlantikan Wasi & Penjaga (elak tidak amanah)
● Maklumat Waris (elak penafian hak)
● Maklumat Harta (semua tersenarai lengkap)
● Senarai Hutang (elak amalan tergantung sebab hutang)
● Wasiyyah – Amal Jariah (1/3) (pahala berkekalan)
● Cara/Cadangan Pembahagian (persetujuan waris)
● Pesanan Terakhir (nasihat agama)

Kekuatan Wasiat MAAB
● Harga Wasiat yang MAMPU MILIK (RM 400)
● Pusat Sehenti untuk PENULISAN, PENYIMPANAN & PELAKSANAAN WASIAT
● Pindaan Wasiat PERCUMA
● Pindaan Melalui ONLINE
● WASI yang EFISYEN & SISTEMATIK

Jangan bertangguh lagi kerana mati itu pasti. Siapkan diri kita untuk apa yang aka kita tinggalkan. Mati itu tidak mengenal usia tua atau muda.

Open chat